Lectoescriptura


Els nostres infants inicien l'aprenentatge de la lectoescriptura a P3 i el continuen durant tota l'educació infantil i primària. És un llarg procés escolar de desenvolupament d'habilitats i d'incorporació de coneixements que comporta avenços i errors evolutius. Aquests errors evolutius propis del procés d'aprenentatge desapareixen en la gran majoria del nostre alumnat (la major part desapareixen dins del període de normalitat). En alguns infants desapareixeran una mica més tard, durant el mateix procés d'aprenentatge i d'altres, necessitaran la intervenció d'un professional especialitzat en aquestes dificultats.

 

Les dificultats de lectura són el trastorn de l’aprenentatge més estès a les escoles. Poden ser la causa d’un baix rendiment acadèmic, ja que, la lectura és la base de qualsevol aprenentatge escolar, per això té una importància cabdal per a l’èxit acadèmic.

 

A més de les habilitats i els coneixements propis del procés lector, per llegir i escriure es necessiten bones habilitats de diferents sistemes, tal i com succeeix en el llenguatge oral:

 

  • Neurològic, que proporciona el substrat perquè el llenguatge escrit es desenvolupi de forma adequada.
  • Cognitiu, que permeti l'infant disposar de les habilitats cognitives necessàries per al processament lector.
  • Emocional, amb disposició afectiva per a l'aprenentatge.
  • Sensorials, per percebre, discriminar i analitzar els estímuls auditius i visuals.
  • Lingüístic i metalingüístic, que permeti l'infant utilitzar el sistema i reflexionar sobre el sistema de forma eficaç per poder-lo representar mitjançant el nou codi escrit.   


Si algun o diversos d'aquests sistemes no funcionen correctament, el desenvolupament i l'evolució del llenguatge escrit quedaran afectats. Ens trobem, doncs, davant d'una dificultat del llenguatge escrit secundària a una altra patologia. 


Per saber-ne més aneu a:


1. La lectura 


2. L'escriptura