Logopèdia infantil


 

LOGOSALUT - Centre d'Audiologia i Logopèdia, compta amb un servei especialitzat en logopèdia infantil en el qual avaluem i tractem qualsevol trastorn relacionat amb les disfuncions orofacials, la parla i el llenguatge.

          
Oferim tractaments individuals i personalitzats i assessorament a les escoles.

Especialitats


• REHABILITACIÓ FUNCIONAL DELS TRASTORNS DE LA PARLA: Dislàlies perceptives i productives.

 

• REHABILITACIÓ DE LES DISFUNCIONS OROFACIALS: respiradors bucals, deglució disfuncional, maloclusions dentals, malformacions orofacials, etc.

 

• REHABILITACIÓ DE LES DIFLUÈNCIES DE LA PARLA: disfèmia (quequesa i/o tartamudesa).

 

• RETARDS I TRASTORNS DEL LLENGUATGE: estimulació primerenca, TELL, etc.

 

• DIFICULTATS EN LA LECTOESCRIPTURA: dislèxia, disortografia, disgrafia, velocitat lectora, dificultats en la comprensió lectora, dificultats en la grafomotricitat, etc.


Signes d'alerta


Si vostè observa algun dels següents signes d'alerta, cal que es posi en contacte amb un professional especialitzat dins l'àmbit de les alteracions i/o trastorns de la parla i/o llenguatge. En aquest cas, un logopeda especialista en logopèdia infantil. Aquest l'assessorarà i l'indicarà quin és el millor tractament per al seu fill/-a.

 

Existeixen o han existit dificultats perceptives de la via auditiva degut a otitis recurrents les quals, no permeten l'entrada correcte de la informació auditiva tant a nivell quantitatiu com qualitatiu. Caldrà una revisió audiològica per tal de descartar dificultats en aquesta àrea.

Les dificultats visuals s'hauran d'analitzar de prop per tal de descartar possibles anomalies les quals, poden impedir un òptim rendiment en els processos de lectoescriptura (durant la lectura i l'escriptura, el moviments oculars treballen sincrònicament per tal de portar a terme part dels processos implicats durant l'acte de llegir i escriure). Caldrà una avaluació per part d'un especialista en optometria.

 

Les dificultats psicomotrius poden ésser un factor a tenir en compte per a poder iniciar la lectoescriptura sense dificultats. L'acte d'escriure es troba molt lligat a l'anomenada psicomotricitat fina la qual, ens permet portar a terme les habilitats grafomotrius (moviments necessaris per a poder escriure correctament).  


 

Un fre lingual curt, pot ésser el principal responsable d'alteracions de la parla per impossibilitat de fer arribar la llengua allà a on hauria de contactar per a poder produir-se el so que volem articular (ex: rotacisme: impossibilitat per a produir el so /r/).

 

 

 

L'infant va començar a dir les seves primeres paraules amb més d'un any i mig de retard (amb 2,5 anys d'edat es considera retard específic del llenguatge).

 

 

Segons la situació, la fluïdesa del seu discurs es veu afectada per l'ansietat o els nervis del moment, provocant a l'infant o a l'adult dificultats importants per a finalitzar tot allò que volia dir (repeticions de síl·labes, bloquejos, etc). 


Com tractem aquestes dificultats?


1. Entrevista prèvia (anamnesi)

 

Abans d'iniciar qualsevol tipus de tractament, realitzem una entrevista a on demanem al pacient el motiu de consulta i diverses dades més (anamnesi i/o història clínica). 

 

Aquest primer contacte ens ajudarà a planificar de forma acurada els passos a seguir en el procés diagnòstic i posteriorment iniciar el tractament.

 

2. Avaluació de les diverses dificultats


A continuació i basant-nos amb les dades aportades durant l'anamnesi, realitzem tota una sèrie de proves diagnòstiques per tal d'avaluar més acuradament les diverses dificultats.

 

Aquest és un pas molt important per tal d'obtenir resultats objectius i de cara al posterior diagnòstic, i així, donar el màxim de garanties al pacient de quina és la principal problemàtica.


3. Devolució diagnòstica


Un cop hem recollit totes les dades necessàries, elaborem l' informe. Aquest serà el punt de partida a l'hora de decidir si realitzem o no tractament rehabilitador.

 

És molt important realitzar un bon diagnòstic, ja que, d'aquest dependrà la major part d'objectius a treballar durant les sessions de rehabilitació logopèdica.


4. Inici del tractament

 

Un cop hem fet el diagnòstic logopèdic, s'inicia el tractament a on informem al pacient i als seus pares de quins seran els passos ha seguir durant el tractament.

 

La durada d'aquest dependrà de les dificultats de base i del propi pacient.Horaris


En hores convingudes tan de matí com de tarda.