Logofoniatria


LOGOSALUT - Centre d'Audiologia i Logopèdia, compta amb un servei especialitzat en logofoniatria en el qual avaluem i tractem qualsevol trastorn relacionat amb la problemàtica vocal, ja sigui de tipus orgànic (ex: nòduls, etc.) o funcional (mala tècnica i/o forçament vocal).
          
Oferim tractaments individuals i personalitzats tant en adults com en infants i assessorament a les escoles.

Especialitats


• PROVES PER AL DIAGNÒSTIC DE LA PATOLOGIA VOCAL: anàlisi acústica i perceptual de la veu.

 

• DISFONIA INFANTIL  

                              

• PRESBIFONIA (veu producte de l’envelliment natural)

 

• DISFONIES FUNCIONALS: Nòduls, Pòlips, etc.

 

• DISFONIES CONGÈNITES: Quists intracordals, Vergetures, etc.

 

• TRASTORNS ADQUIRITS: Edema de Reinke, Laringectomies parcials i totals (veu en laringectomitzats), paràlisis laríngies, pacients neurològics, etc.

 

• ORIENTACIÓ PRE I POSTQUIRÚRGICA EN PATOLOGIA VOCAL


Signes d'alerta


Si vostè observa algun dels següents signes d'alerta, cal que es posi en contacte amb un professional especialitzat dins l'àmbit de les alteracions i/o trastorns de la veu. En aquest cas, un logopeda especialista en rehabilitació vocal. Aquest l'assessorarà i l'indicarà quin és el millor tractament per al seu problema i/o dificultat de base.

 

Si fa més de dos setmanes que va aparèixer una disfonia (ronquera) i la veu es troba alterada permanentment (disfonia crònica).

 

Aquesta va acompanyada de tos, carraspeig o mucositat.

 

Es sospita d'una possible pèrdua auditiva (en nens otitis recurrents; fa que s'aixequi més el to de veu).

 

La intensitat de la veu es troba molt disminuïda.

 

En veu cantada no s'arriba als aguts (la veu es trenca) i hi ha molta inestabilitat.

 

La freqüència fonamental de la veu parlada és més greu del normal (veu més greu del normal).

 

Costa accedir al registre de cap ("veu de dona o nena"; "falset" en l'home).

 

Presència constant de cos estrany (com si hagués alguna cosa que molestés a nivell laringi).

 


Com tractem aquestes dificultats?


1. Entrevista prèvia (anamnesi)

 

Abans d'iniciar qualsevol tipus de tractament, realitzem una entrevista a on demanem al pacient el motiu de consulta i diverses dades més (anamnesi i/o història clínica). 

 

Aquest primer contacte ens ajudarà a planificar de forma acurada els passos a seguir en el procés diagnòstic i posteriorment iniciar el tractament.

 

2. Avaluació funcional de la veu

 

A continuació i basant-nos amb les dades aportades durant l'anamnesi, realitzem tota una sèrie de proves diagnòstiques per tal d'avaluar més acuradament les diverses dificultats.

 

Aquest és un pas molt important per tal d'obtenir resultats objectius i de cara al posterior diagnòstic, i així, donar el màxim de garanties al pacient de quina és la principal problemàtica.

 


3. Devolució diagnòstica

 

Un cop hem recollit totes les dades necessàries, elaborem l' informe. Aquest serà el punt de partida a l'hora de decidir si realitzem o no tractament rehabilitador.

 

És molt important realitzar un bon diagnòstic, ja que, d'aquest dependrà la major part d'objectius a treballar durant les sessions de rehabilitació logopèdica.

 

4. Inici del tractament

 

Un cop hem fet el diagnòstic logopèdic, s'inicia el tractament a on informem al pacient i/o als seus pares de quins seran els passos ha seguir durant el tractament.

 

La durada d'aquest dependrà de les dificultats de base i del propi pacient.


Horaris


En hores convingudes tan de matí com de tarda.