Logopèdia


Que és la logopèdia?


La logopèdia és la disciplina que s'ocupa dels trastorns i/o disfuncions de la comunicació humana (audició, veu, parla, llenguatge, etc.), a partir de sòlids fonaments biològics, metodològics, psicològics, lingüístics i humanístics.

 

La logopèdia és ciència i art. La logopèdia compren els processos de la comunicació humana, els trastorns que hi estan relacionats, i el coneixement dels mitjans per a prevenir-los, avaluar-los i tractar-los.

 

Com a ciència, constitueix un conjunt de coneixements objectius i replicables, així com les activitats destinades a assolir aquests coneixements, els quals donen la capacitat de fer previsions.

 

Com a art, implica un conjunt d'habilitats i destreses per portar a terme les competències pròpies de la professió, adquirides amb estudi, experiència i dedicació. 

 

S'entén per comunicació humana el conjunt de processos relacionats amb la comprensió i l'expressió verbal, oral i escrita, així com amb les diverses formes de comunicació no verbal que pot utilitzar l'èsser humà.

 

El logopeda és el professional especialitzat en logopèdia. S'ocupa de l'estudi del procés comunicatiu i de la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic i el tractament dels seus trastorns i/o disfuncions.

 

(Extracte de la pàgina web del Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC))