Trastorns de l'Espectre Autista


Diagnòstic


Diagnosticarem d'autisme a un nen el qual presenta dificultats d'interacció social, de comunicació i una activitat de joc estereotipada, podem dir que tot plegat configura un TGD. Que no és el mateix que pensar que un nen té aquestes dificultats perquè és un TGD.

 

Però totes les categories diagnòstiques que intenten classificar els trastorns del desenvolupament són molt àmplies i a vegades problemàtiques. Es per això que sovint es poden incloure dins d'una mateixa categoria, i per això s'utilitza el terme espectre autista, que abasta un gran ventall de trastorns que, malgrat tenen alguna cosa en comú, són molt diferents.


A continuació podem veure diversos reportatges, els quals ens parlen sobre l'Autisme i les seves conseqüències:
Bibliografia


Torras Mañà, Montserrat. Apunts d'universitat (FUB Manresa).