Presbiacúsia


Les causes de les deficiències auditives són d'origen divers i poden afectar a diverses zones de l'aparell auditiu, tenir diversos orígens, aparèixer a una edat o altre, estar