Elaboració de motllos en laboratori


Fabricació de negatius i/o contramotllos i formes en brut


Un cop tenim l'impressió de l'orella el següent pas és la realització del negatiu i/o contramotllo utilitzant el material més convenient per a l'otoplàstia del pacient. D'això deriva el procés de producció del motllo negatiu o de la forma en brut. 

 

Trobem diversos materials per als motllos negatius i els seus diversos processos de fabricació: Materials per al motllo negatiu


1. GEL DE DUPLICAT O CONCENTRAT


Avantatges:


 • Gran qualitat de reproducció real.
 • Reutilitzable.
 • Adequat per a la tècnica de luminotècnica, polimerització i vulcanització en fred.


Procediment:
1. Preparar la massa de gel de duplicat dins l'unitat de duplicat o microones.
2. Omplir el motllo de revestiment i deixar-lo refredar.3. Extreure l'impressió després d'endurir el material, remoure els residus de cera del motllo negatiu.
2. SILICONA DE DOBLATGE TRANSPARENT/ROSA 


Avantatges:


 • La transparent redueix el temps de polimerització i com el seu nom indica és molt transparent. A més, es pot utilitzar tant amb luminotècnica com polimerització en fred de material acrílic. 
 • No encongeixen.
 • Ideal per a motllos de control.
 • La rosa es pot utilitzar en polimerització en fred de material acrílic.


Procediment:
1. Barrejar els components A i B de manera uniforme, manualment o amb un mesclador. 
2. Omplir el motllo de revestiment.3. Endurir el motllo negatiu en una olla a pressió durant 15 minuts per evitar la formació de bombolles (opcional).4. Extreure l'impressió, remoure els residus de cera del motllo negatiu.

3. GUIX


Avantatges:


 • Molt econòmic per a grans quantitats.
 • Adequat per a tècniques de vulcanització en fred i calent i polimerització en calent i fred.


Procediment:
1. Barrejar el guix al vuit amb una mescladora.
2. Omplir el guix en motllo de revestiment o en cubeta Micropol.
3. Deixar endurir entre 15 a 20 minuts.4. Extreure l'impresió, remoure els residus de cera mitjançant ebullició. Deixar assecar el motllo de guix i aïllar-lo amb Isolat. 


Processos de fabricació d'otoplàstiques


1. LUMINOTÈCNICA


Amb la luminotècnica s'utilitza un monocomponent en la base de pulioretanoacrílic. En la imatge una unitat de polimerització.


Avantatges:


 • Disponible en transparent i rosa-transparent per a motllos i en beige, pell, vermell i blau per a carcases.
 • Coloracions especials possibles.
 • Material dur i resistent.
 • També disponible en material flexible.
 • Apte també per protecció auditiva.
 • Sistema modular, ideal per petites quantitats.
 • Net i quasi no ocupa lloc.
 • No fa malbé teixits.
 • Possibilitat de combinar motllos durs i flexibles.
 • raó cost-benefici rentable.
 • Utilitzable en les unitats de fotopolimerització corrents. 


Procediment:
1. Omplir el motllo negatiu transparent amb material LP.2. Introduïr el motllo negatiu en l'unitat de polimerització.3. Treure la forma bruta del motllo negatiu posteriorment a la primera polimerització i deixar-la endurir-se mitjançant un bany amb LP-Cleaner o amb gas protector (nitrògen). 4. Posteriorment a pulir la superfície amb una fresa especial, barnisar amb barnisos LP. 


2. POLIMERITZACIÓ EN FRED DE MATERIAL ACRÍLIC


S'utilitza un material acrílic per tal de portar a terme la polimerització. En la imatge olla a pressió.


Avantatges:


 • Material dur i resistent.
 • Obtenible en rosa-transparent. transparent i beige.
 • Per a la producció de motllos i protectors auditius i carcases.
 • Formable en diversos colors.


Procediment:1. Barrejar el monòmer i el polímer (pols) en proporció 1:2 i afegir concentrat colorant si és necessari.2. Ficar la barreja acrílica en el motllo negatiu.3. Curar el material acrílic dins l' olla a pressió per evitar bombolles durant 12 minuts a 2-3 bar.
4. Extreure la forma bruta del motllo i elaborar-la amb freses especials.
5. Polir la superfície o recobrir-la amb barnisos LP.

 

3. POLIMERITZACIÓ EN CALENT DE MATERIAL ACRÍLIC

 

Amb aquesta tècnica especial es poden processar materials diversos. Normalment la polimerització acaba en la cubeta Micropol. L'olla a pressió Polymat ofereix d' altres possibilitats. En la imatge un microones.

 

Avantatges:

 

 • Alt grau de duresa.
 • Obtenible en rosa transparent, transparent i pell.
 • Alta transparència si es poleix la superfície.
 • Per a fabricar motllos durs i tous, també amb motllos combinats (punta tova i conca dura).
 • Molt econòmic per fabricar grans quantitats.

 

Procediment:
1. Barrejar el monòmer i el polímer (pols) en la preparació indicada.

2. Posar la barreja acrílica en el motllo de guix de la cubeta Micropol.
3. Tancar la cubeta Micropol i omplir-la d'aire comprimit.
4. Deixar polimeritzar el material acrílic en el microones durant 10 minuts a 700 W.5. Extreure la forma bruta del motllo negatiu i elaborar-lo amb freses especials.
6. Polir la superfície o recobrir-la amb barnisos LP.

 

4. VOLCANITZACIÓ EN FRED

 

Utilitzem silicona especial. En la imatge cubeta de revestiment transparent amb dues tapes (mufla).


Avantatges


 • Material de silicona resistent i flexible.
 • Disponibles en diversos graus de shore, es poden barrejar.
 • Gran varietat de colors.
 • Es poden utilitzar per a protectors d'aigua.
 • També per a la producció de motllos i protectors auditius.
 • Despeses d'inversió ventatjoses.
 • Procés de fabricació ràpid i flexible (no requereix atemperar).
 • Parcialment també utilitzable per al mètode d'adaptació directa (sense motllo negatiu).


Procés:
1. Omplir el motllo negatiu amb silicona especial amb pistola d'injecció o la xeringa d'impressió.
2. Deixar el motllo negatiu uns 15 minuts en l'olla a pressió.3. Extreure la forma bruta del motllo negatiu i retocar amb freses especials el motllo obtingut.4. Recobrir amb vernís de volcanitzat calent o amb vernís L, L nano d'eixuga't a l'aire.  


5. VOLCANITZACIÓ EN CALENT


Utilitzem també una silicona especial. A la imatge forn de polimerització.


Avantatges:


 • Material de silicona molt resistent i flexible.
 • Disponible en 30, 50 i 70 shore (a menor valor més tou el material).
 • Gran varietat de colors.
 • Catamaran per a protectors de motllos i protectors auditius.
 • Molt econòmic en grans quantitats.


Procés:
1. Omplir el motllo de guix amb el material monocomponent de silicona.

2. Tancar la cubeta Micropol i omplir-la d'aire comprimit.
3. Posar la cubeta Micropol dins el microones per volcanitzar.
4. Extreure la forma bruta de la cubeta.
5. Atemperar la forma bruta unes 8 hores al forn de polimerització.
6. Elaborar la forma bruta del motllo negatiu amb freses especials.
7. Recobrir amb vernís de volcanització calent.


Tècniques d'acabament i/o politPer tal d'enllestir el motllo final, s'haurà de polir (obtenim una superfície més llisa) i embernisar (aconseguim una textura més fina i brillant), el que suposarà major comoditat per al pacient. A la imatge veiem un micromotor de polit.


Existeixen diverses eines de polit de les superfícies i marges del motllo:


 • Freses de metall.
 • Broques i pedres poroses de forma concreta.
 • Mànec elèctric amb diverses broques, freses i pedres poroses.


FRESES DE METALL DENTADES


En quan a vernisos trobem:


1. Vernís fotopolimeritzant: motllos de material fotopolímer dur i motllos acrílics. 


Mode d'aplicació: amb un pinzell o submergint-lo dins del vernís amb unes pinzes.


Assecat: assecar en un aparell de polimerització (1-7 min. segons potència). Els verníssos poc consistents poden necessitar polimeritzar-se per segona vegada, submergint el motllo en nitrògen gas protector o líquid.


2. Vernís de volcanitzat mitjançant calor: motllos de silicona.


Mode d'aplicació: recobrir o submergir en vernís.


Assecat: assecar en un forn amb aire a 110 graus durant 15 minuts.


3. Vernís d'assecat a temperatura ambient: motllos de silicona.


Mode d'aplicació: recobrir amb vernís o submergir-lo.


Mode d'aplicació: deixar assecar a temperatura ambient durant uns 15 o 20 minuts. 


A continuació podem veure diversos vídeos de com s'elaboren les impressions, els contramotllos i els motllos: