Elaboració de motlles i protectors auditius


Descripció i funcions del motlle auditiu


Un motlle és una pròtesi d'orella, fabricada individualment, la qual canalitza el so produit per un audiòfon a través del canal auditiu fins al timpà.

 

Els materials utilitzats en la seva elaboració poden ser peces de resina, acrílics o silicones.

 

Les funcions dels motlles són:

 

  • Proporcionar una estanqueitat acústica a l'orella. Segellar el CAE.
  • Connectar l'audiòfon acústicament  a l'orella. Conduir el so de l'auricular a través del CAE.
  • Retenir i/o subjectar l'audiòfon sobre el pavelló auditiu.
  • Modificar acústicament la senyal produïda per l'audiòfon.
  • Ha de ser confortable durant la seva utilització durant un període llarg de temps.
  • Ser estèticament acceptat pel client.