Que és l'audiologia?


La Societat Internacional d'Audiologia (ISA) defineix l'audiologia de la següent manera:

 

"L' audiologia tracta sobre el coneixement, la protecció i la rehabilitació de l'audició humana, incloent els efectes de mesures farmacològiques i quirúrgiques, però excloent els aspectes tècnics relacionats amb el disseny i l'aplicació d'aquestes mesures."  

 

Per la seva banda, la Federació Europea de Societats d'Audiologia (EFAS), proposa la següent definició:

 

"L'audiologia tracta sobre la funció i disfunció del sistema auditiu: diagnòstic, rehabilitació, trastorns de la comunicació, formació i investigació."

 

Les funcions de l'Audiòleg són:

 

1. Diagnòstic:

 

- Mètodes psicoacústics.

- Proves electrofisiològiques.

- Mètodes acústics.

- Proves pediàtriques.

 

2. Rehabilitació:

 

- Pròtesis auditives.

- Dispositius no protèsics d'ajuda a la comunicació.

- Desenvolupament de la comunicació.

- Aspectes educacionals.

- Aspectes ocupacionals.

- Aspectes econòmics de l'audiologia (mesures decompensació econòmiques).

 

3. Seguiment:

 

- Manteniment tècnic de pròtesis i dispositius d'ajuda.

- Entrenament i rehabilitació.

 

4. Consultoria/assesoria (de pacients i d'altres professionals):

 

- Prèvia a l'adaptació protèsica.

- Treball social.

- Aspectes ètics i culturals.

- Aspectes educacionals de nens hipoacúsics pre- i post- linguals.

- Tractament psicològic i psiquiàtric.

 

5. Investigació en equip (investigació clínica en humans).

 

6. Valoració de procediments i mesures audiològiques.

 

7. Consultoria/assesoria per al públic general:

 

- Conscienciació.

- Prevenció.

- Aspectes econòmics.

- Política.