Oticon Chili ajuda a les persones amb pèrdua d'audició de severes a profundes a afrontar amb més èxit la seva vida quotidiana


Oticon Chili està dissenyat per a que els desafiaments quotidians de les persones amb grans pèrdues auditives resultin més simples. Els seus punts forts són l'audibilitat i una alta fidelitat del senyal. Disposa d'una tecnologia més potent i avançada que millora la comprensió de la parla i redueix l'excés de soroll. Als usuaris els hi resulta més fàcil seguir les converses, inclús en contextos sonors complicats.


PRINCIPALS BENEFICIS


• Millor comprensió, els usuaris es perden menys informació.

 

• La parla resulta més audible i intel·ligible, inclús en situacions sorolloses.

 

• A l'oferir més claredat en una major varietat de situacions, es redueixen els errors de comprensió i els usuaris se senten menys exclosos.

 

• La seva fàcil connexió a fonts externes d'àudio i de comunicació individual redefineix el que els usuaris poden fer i el que no.  

 

• Rang d'adaptació de 50 a 120 dB.

 


TECNOLOGIES


• Processament de so a mida dels usuaris super power.

 

• Accés a claus vitals, gràcies a un senyal d'alta fidelitat. 

 

• Speech Guard: es preserven les característiques fonamentals del senyal vocal, a la vegada que s'optimitza l'audibilitat i el confort d'escolta.

 

• Millora dinàmica de la parla (DSEsp) i reducció de soroll i direccionalitat binaural: quan hi ha molt soroll, Chili fa ús del processament binaural per a reforçar el guany en el cantó el qual té millor relació senyal-soroll, i atenua el soroll del cantó oposat.  

 

• Connectivitat totalment inal·làmbrica amb ConnectLine: connectivitat amb telèfons, televisors i dispositius Bluetooth. Millora la comunicació individual amb ajuda del micròfon ConnectLine inal·làmbric.