Per als que exigeixen prestacions de primera línia, so autèntic i flexibilitat extrema


La flexibilitat i la individualització són els punts forts de la Línia Performance:

 

 Rang d'adaptació ampli: per a pèrdues d'audició des de lleus a severes i profundes (fins a 110 dB HL).

 

 Àmplia gamma de models: miniRITE, RITE, RITE Power, miniBTE, BTE, BTE Power, CIC, MIC, ITC, ITC+, CIC Power i ITC Power.

 

 Opcions de connectivitat: ConnectLine, Auto Phone, bobina d'inducció i FM/DAI.

 

 Tres auriculars RITE intercamviables: adaptació progressiva als canvis en les necessitats auditives de l'usuari.

 

  Controls integrats: programes i volúm.Oticon Alta Pro ha estat creat per satisfer als usuaris més exigents ja que permet un rang d' adaptació sense precedents i una flexibilitat extrema. Permet treure el màxim rendiment a les tecnologies més avançades de processament de so i d'estalvi d'esforç, i adaptar-les de la millor manera possible a les necessitats individuals dels seus usuaris.        


PRINCIPALS BENEFICIS


 Millor comprensió de la parla en situacions sorolloses i menor esforç per interaccionar en entorns difícils al llarg del dia.

 

 Major facilitat per concentrar-se i parar atenció en entorns diversos i complicats.

 

 Autèntica qualitat de so Oticon, sense xiulets ni interferències, en més situacions complicades.

 

 Permet atendre millor les necessitats individuals de cada usuari, el que es tradueix en una major satisfacció dels clients.


TECNOLOGIES


Millorant la capacitat de l'usuari d'audiòfons per a desenvolupar-se amb menys esforç en situacions difícils.

 

 Speech Guard E: ajuda a l'usuari a seleccionar a un parlant, canviar d'un parlant a un altre i seguir una conversa - inclús si hi ha soroll - de forma intuitiva i amb menys esforç.

 

 So Espacial Premium: el So Espacial Premium organitza els sons. Fa que l'usuari sigui més conscient del seu entorn sonor i prioritza els sons d'interès, incloent la parla.

 

 Free Focus Premium: 5 modes d'enfoc garantitzen la integració de la direccionalitat en el processament del senyal, per a complementar el sistema auditiu natural de la millor manera possible.

 

•  Ample de banda ampliat de 10 kHz: aporta major riquesa i qualitat sonora. 

 

• Compressió Aliniada de la Veu (VAC): el conegut mètode d'adaptació d'Oticon, té en compte la necessitat del nou usuari d'una intel·ligibilitat màxima de la parla i la de preservar la funció del loudness. També proporciona audibilitat en totes les situacions.

 

 Inium Feedback Shield: s'evita de forma molt eficient l'aparició de feedback, inclús en situacions difícils, per suposat sense sacrificar audibilitat i qualitat sonora.

 

 YouMatic Premium: els audiòfons poden programar-se per ha donar una resposta personalitzada, basada en perfils personals i en la detecció de l'entorn.

 Oticon Nera Pro supera a qualsevol altre família Advanced apareguda fins ara. Això es tradueix per a l'usuari en una excelent qualitat sonora, intel·ligibilitat de la parla millorada i una millor detecció de la font sonora, tot dins una solució sonora adaptada a les necessitats del seu entorn i forma de vida. 

 


PRINCIPALS BENEFICIS


• Major satisfacció de l'usuari.

 

• Ajuda a separar els sons i crear un entorn sonor més real.

 

•  Millor capacitat de centrar l'atenció en ambients diversos i canviants.

 

Qualitat de so veritable d'Oticon i sense xiulets ni artefactes en situacions complicades.


TECNOLOGIES


Inclou característiques audiològiques úniques i una qualitat de so excepcional.

 

•  So Espacial Advanced: Organitza el so per ha crear un clar sentit de l'ambient sonor i prioritza els sons que decideix l'usuari.

 

• Free Focus Advanced: 4 modes diferents que asseguren que la direccionalitat s'integri amb el processament del senyal per oferir el millor suport possible al sistema auditiu natural. 

 

Ample de banda ampliat de 8 kHz: aporta major riquesa i qualitat sonora.

 

 Inium Feedback Shield: s'evita de forma molt eficient l'aparició de feedback, inclús en situacions difícils, per suposat sense sacrificar audibilitat i qualitat sonora.

 

•  YouMatic Advanced: Basat en els perfils personals i en la detecció ambiental, els audiòfons es poden programar per a que ofereixin prestacions personals.Oticon Ria Pro porta als audiòfons de gamma bàsica a una nova dimensió. L'usuari podrà disfrutar dels detalls essencials continguts en el sons que el rodejen i beneficiar-se d'alguns dels avenços més recents en les tecnologies audiològiques: processament de senyal ràpid i precís, fàcil connectivitat amb telèfons i dispositius de comunicacions i segura supressió del feedback. Tot això en una solució discreta i assequible. 


PRINCIPALS BENEFICIS


• Confiança i facilitat d'ús.

 

• Detalls essencials per a millorar la comunicació.

 

• Accés essencial a les comunicacions i l'entreteniment.


TECNOLOGIES


• Dona prioritat a la qualitat de so, la fiabilitat i la facilitat d'ús.

 

• Ample de banda ampliat de 8 kHz.

 

• Connectivitat totalment inal·làmbrica amb ConnectLine: la connectivitat amb telèfons, televisors, etc. es gestiona fàcilment amb el pràctic accessori Streamer. La funcionalitat inal·làmbrica integrada en la plataforma INIUM garantitza un baix consúm d'energia durant la transmissió d'audio.  

 

 Inium Feedback Shield: s'evita de forma molt eficient l'aparició de feedback, inclús en situacions difícils, per suposat sense sacrificar audibilitat i qualitat sonora.