Les persones el nostre punt de partida


La nostre promesa és ajudar a les persones a comunicar-se lliurement, relacionar-se amb naturalitat i participar de forma activa.

 

En Oticon, les persones són el primer, i a través del coneixement de les seves necessitats busquem les millors solucions per a cada usuari.

 

Al nostre centre d'investigació de Eriksholm, i en totes les seus d'Oticon a nivell mundial, reunim a científics, antropòlegs, audioprotessistes, usuaris i a les seves famílies, per a compartir informació, ampliar la nostre comprensió dels problemes i identificar noves àries d'investigació i desenvolupament.

 

En Oticon, treballem estretament amb vostè, a cada pas, descobrim coses noves sobre les expectatives dels usuaris, les seves necessitats, les seves preocupacions i la seva interacció social.

 

Adquirir coneixements és important, però aplicar-los ho és tot. No només innovem en audiologia i tecnologia, sinó també en orientació i adaptació. Fins i tot, en recolzament comercial.

 

Els nostres coneixements i la nostra innovació tenen com a finalitat ajudar a desenvolupar millors solucions auditives, i completar-les amb efectives eines que facilitin als professionals la labor d'oferir a les persones més autonomia per portar vides més actives.

 

La nostre proposta audiològica es basa en:

 

 

1. Els consumidors estan canviant: la població mundial esta canviant. Els consumidors moderns d'avuí viuen més temps i tenen estils de vida més actius. Sigui quin sigui el seu estil de vida i les seves aspiracions, volen aprofitar al màxim cada dia, i volen mantenir el seu nivell de vitalitat duant la major part del temps possible.

 

2. La pèrdua d'audició incrementa la càrrega cognitiva: quan existeix una pèrdua auditiva, un mateix ha de concentrar-se més per participar en una conversa. El cervell ha de treballar més i s'ha de sotmetre a una major "càrrega cognitiva". Per això, utilitza part de l'energia que dedicava a portar una vida social activa.

 

3. La nostre proposta audiològica és la direcció que prendrà en el futur la nostre I+D, i un missatge a tots els nostres clients sobre el que volem aconseguir: la nostre proposta audiològica està dissenyada per ajudar a l'audioprotessista a conèixer millor les necessitats dels nous usuaris a activar les seves capacitats i recursos individuals.

 

Per tal de donar als usuaris finals energia per viure la vida treballem en tres línies de treball:

 

1. Desenvolupament de tecnologies les quals donin als usuaris capacitat per desenvolupar-se en situacions difícils.

 

2. Desenvolupar tecnologies o ajustos que permetin als usuaris rendir durant tot el dia.

 

3. Organitzar les nostres troballes, per a mantenir un enfoc individualitzat que permeti explotar al màxim la capacitat individual de cada usuari.

 

La nostre activitat d'investigació es centra en noves idees i algoritmes els quals millorin les prestacions i redueixin la demanda d'energia. 

 


TECNOLOGIES OTICON


Una tecnologia que complementa la forma de treballar del cervell


La clau es troba en mantenir la fidelitat del senyal. Les tecnologies essencials d'Oticon es troben dessenyades per complementar la forma en la que treballa el cervell. Preserven les característiques naturals del senyal sonor i ajuden al cervell en el procés d'organitzar, seleccionar i seguir els sons. Amb això, els usuaris comprenen més fàcilment la parla i són més conscients del que passa al seu voltant.

 

La nova plataforma Inium de processament del senyal ofereix una combinació infalible de prestacions excepcionals, un tamany increïblement miniaturitzat i un consúm d'energia reduït a la mínima expressió.

 

La plataforma Inium ofereix l'audiologia binaural més estable i eficient que hem desenvolupat fins a data d'avui. Els audiòfons intercanvien informació de forma contínua, analitzant l'entorn auditiu de l'usuari i reproduïnt el so de manera autèntica i natural. Inium ha obert la porta a conceptes audiològics revolucionaris que, actualment, només es troben en els audiòfons Alta, i que es complementen amb la nova solució de connectivitat ConnectLine.

 

La comunicació magnètica de curta distància Inium consumeix fins a 10 vegades menys energia que un sistema de radiofreqüència de 2,4 GHz, depenen de la velocitat de transmissió de dades.

 

Speech Guard 

 

Speech Guard, és una tecnologia exclusiva d'Oticon, la qual combina en un sol sistema els dos millors mètodes d'ampificació que existeixen.

 

Speech Guard és una estratègia d'amplificació que resalta les ventatges dels sistemes linials i no linials (WDRC), evitant a la vegada els inconvenients d'uns i altres. En els entorns acústics estables, la resposta és lenta i linial, i es proporciona un senyal clar, estable i intacte que el cervell pot decodificar amb un esforç reduït. Però quan hi ha canvis sobtats en l'entorn acústic, el guany s'ajusta amb rapidesa, adaptant l'amplificació de manera que els so es mantingui dins del rang dinàmic residual de l'usuari, sense resultar incòmode.

 

Tots els sons en l'entorn de l'usuari sonen clars i diferents, per a que el seu sistema auditiu funcioni tal i com ha de fer-ho, de manera fluïda, eficient i automàtica.

 

Speech Guard E (només amb Oticon Alta Pro): aquesta millora eleva les prestacions a les que poden accedir els usuaris. La "E" fa referència a l'elevació de les prestacions com a resultat d'una finestra ampliada de recepció de la dinàmica de la parla, i al menor esforç que es requereix per a comprendre-la. Per això, els usuaris els hi resulta més fàcil seleccionar a la persona que parla, canviar a un altre o seguir una conversa i participar en ella (inclús en entorns sorollosos i complicats), de forma intuïtiva i amb menys esforç.

 

So Espacial

 

El So Espacial preserva les diferències naturals entre les dues orelles que ajuden a ubicar la procedència dels sons.

 

Tenim dues orelles, una a cada costat del cap, per a escoltar el món que hi ha al nostre voltant. El cervell aprofita les diferències temporals i de nivell sonor entre una orella i l'altre per calcular l'ubicació dels sons respecte al cap. Això ens ajuda a discriminar uns sons respecte d'uns altres i a centrar la nostre atenció en els que ens interessen. També ens serveix per escoltar pel costat que rep el so més clar, lo qual ens ajuda a separar els sons d'interés del soroll de fons.

 

Quan es produeix una pèrdua auditiva, algunes d'aquestes diferències deixen de ser audibles, amb el que es perd informació valuosa. Tot i que l'amplificació pot tornar-nos una part d'aquesta informació, el So Espacial s'encarrega especialment de reforçar aquestes claus. La diferència es nota especialment en les situacions d'escolta complicades.

 

So Espacial Premium (només en Oticon Alta): Gràcies a l'ample de banda ampliat (10 kHz), a la resposta de freqüència i al processament binaural en temps real de la plataforma Inium, el So Espacial Premium presenta al sistema auditiu un senyal acústic natural, amb la màxima informació possible sobre l'entorn físic i sobre l'origen dels sons que el formen. Si la situació sonora és assimètrica, el soroll s'atenua automàticament en l'orella que rep la pitjor relació senyal-soroll. Amb això, el cervell li resulta més fàcil concentrar-se en l'orella amb el millor senyal.

 

Inium Feedback Shield (només en Oticon Alta)

 

El sistema de feedback shield combina tres tecnologies les quals milloren enormement la gestió del feedback.

 

Al moment d'aplicar guany als audiòfons, el sistema de feedback shield utilitza tres avançades estratègies de processament del senyal (inversió de fase, desplaçament de freqüència i control de guany) per a control·lar i limitar el feedback. D'aquesta manera, l'audiòfon ofereix el guany precís amb la qualitat sonora que s'espera dels productes Oticon.

 

La inversió de fase cancel·la el feedback de forma directa. El desplaçament de freqüència el·limina la correlació entre l'entrada i la sortida de l'audiòfon, per tallar la propagació del feedback. Per últim, un estricte control del guany evita les condicions en les que apareix el feedback. Mitjançant una aplicació curosa d'aquestes eines, és possible control·lar el feedback i mantenir al mateix temps una qualitat de so òptima. 

 

Les interferències sonores tan típiques dels sistemes de desplaçament de freqüència de primera generació ja són cosa del passat. Aquest avançat sistema de processament del senyal manté en tot moment la qualitat sonora.

 

Identitats

 

Les identitats d'Oticon combinen ajusts que s'adapten a les diferències de l'usuari i donen una resposta satisfactòria a la major quantitat possible de necessitats d'escolta.

 

El processament dels senyals que porta a terme un audiòfon és molt complexe. En aquest intervenen nombrosos paràmetres que afecten als ajusts per cada usuari. S'ha demostrat que alguns d'aquests factors guarden relació amb determinades característiques personals. Oticon ha desenvolupat un sistema per identificar els ajusts més adequats a la capacitat i les preferències de cada usuari. Aquests ajusts s'agrupen en "perfils" que, a la seva vegada, es basen en diverses tipologies. Aquestes identitats o perfils faciliten una adaptació més precisa.

 

Les identitats no són estàtiques, poden anar canviant i evolucionant en funció de les necessitats de cada usuari. Dit d'una altre manera, les identitats poden ajustar-se a mesura que canvien les necessitats, amb la finalitat de mantenir uns ajusts addients que facin que l'experiència resulti en tot moment el més positiva possible.

 

YouMatic i perfils personals (només an Alta): Alta disposa de perfils personals que tenen en compte un major nombre de característiques i preferències individuals personals. YouMatic utilitza la detecció i el anàlisi constant de l'entorn que porta a terme el sistema d'Intel·ligència Artificial dels audiòfons, i matitza la resposta en funció del perfil personal que vostè hagi programat. Així, l'usuari es beneficia d'una adaptació més personalitzada.

 

Direccionalitat

 

La direccionalitat limita l'entrada de soroll de fons en l'audiòfon.  

 

El nou sistema de direccionalitat d'Oticon utilitza un processament i anàlisi del senyal per a millorar la comprensió de la parla en pressència de soroll. Però només entra en acció en aquelles situacions en les que resulta beneficiós.

 

El sistema analítza el senyal en entorns a on hi ha presència de soroll reconeixent el seu nivell, l'orígen i el tipus de so que rodeja l'usuari. Tot això d'una manera molt natural.

 

Free Focus (només en Alta): Alta disposa de nous modes de direccionalitat desenvolupats específicament per millorar la comprensió de la parla en reunions de grup, en espais públics i en presència de soroll de fons. Amb això, ofereix a l'usuari aquest accés al senyal de la parla tan dessitjat, sense afectar ni a la comoditat ni a la conciència espacial i contextual. Aquestes opcions de direccionalitat complementen el plantejament de la nova funció Free Focus, la qual ofereix un total de cinc modes d'enfoc, els quals poden programar-se en funció de les preferències personals de cada usuari per a no sobrecarregar el cervell amb un excés d'informació. 

 

Ajust de comoditat

 

Efectua un ajust automàtic i gradual dels audiòfons i fa possible una transició fluïda i còmoda, desde el primer dia.

 

Aplicar l'amplificació necessària desde el primer dia pot resultar incòmode. Per a reduïr aquest malestar, és necessari aplicar l'amplificació d'una forma gradual. D'aquesta manera, l'usuari s'adaptarà més fàcilment als sons amplificats.

 

L'ajust de comoditat porta un seguiment del temps que l'usuari utilitza els audiòfons. Gradualment, aplicarà l'amplificiació en cada pas, pujant el volúm una vegada que s'adquireix una certa experiència auditiva.

 

Tot aquest procés es porta a terme de forma automàtica. Una cosa menys de la que preocupar-se l'usuari mentee apren a escoltar de nou.


RESISTÈNCIA A L'AIGUA


Els audiòfons Oticon estan dessenyats per no fallar mai, sugui quin sigui l'entorn o la situació. El seu disseny mecànic intel·ligent utilitza diversos elements de barrera que eviten la penetració de l'aigua, la pols i la bruticia. Els components vitals es troben protegits amb un nanorecubriment el qual repel l'aigua i l' humitat. A més, sotmetem els nostres audiòfons  proves rigoroses per garantir la seva solidesa i la seva resistència a l'aigua. De fet, tots els nostres audiòfons retroauriculars tenen classificació de protecció IP57.

 

Què vol dir IP57?

 

El codi IP classifica el grau de protecció d'una carcasa mecànica o un recipient elèctric devant a la penetració d'objectes sòlids, pols, contacte accidental i aigua.

 

La classificació IP es composa de 2 dígits. El primer indica el nivell de protecció davant la pols i el segon el de protecció davant de l'aigua. El número "5" significa que l'audiòfon disposa de protecció davant la pols en quantitats perjudicials per al funcionament normal. El "7" indica que l'audiòfon està protegit per submergir-se per complet en aigua durant 30 minuts a una profunditat d'1 m.

 

Així mateix, per a determinar la resistència dels audiòfons als efectes de diverses substàncies comunes, els sotmetem a exigents proves d'exposició a protectors solars, olis vegetals, llum del sol, pols en condicions d'alta humitat i temperatures variables.


 

Per qualsevol consulta enllaç directe Oticon - www.oticon.es