Audiologia en adults


LOGOSALUT - Centre d'Audiologia i Logopèdia, compta amb un servei especialitzat en audiologia en el qual avaluem i tractem qualsevol trastorn relacionat amb la problemàtica auditiva, ja sigui de tipus congènit (ex: hipoacúsia prelocutiva, etc.) o adquirit (trauma acústic, presbiacúsia, etc.).
          
Oferim tractaments individuals i personalitzats. 

Especialitats


• PROVES AUDIOLÒGIQUES PER AL DIAGNÒSTIC DE LA PATOLOGIA AUDITIVA: Videotoscòpia, audiometria (via aèria i òssia, logoaudiometria, camp lliure) i impedanciometria.

                                  

• AVALUACIÓ  AUDIOLÒGICA COMPLERTA

 

• ORIENTACIÓ PRE I POSTQUIRÚRGICA EN IMPLANTS COCLEARS

 

• REHABILITACIÓ EN IMPLANTS COCLEARS

 

• REHABILITACIÓ AUDIOLÒGICA EN LA PRESBIACÚSIA

 

• ADAPTACIÓ DE PRÒTESIS AUDITIVES (audiòfons)


Signes d'alerta en adults


Si vostè observa algun dels següents signes d'alerta, cal que es posi en contacte amb un professional especialitzat dins l'àmbit de les alteracions i/o trastorns de l'audició. En aquest cas, un logopeda especialista en audiologia. Aquest l'assessorarà i l'indicarà quin és el millor tractament per al seu problema i/o dificultat de base.

 

- Si nota que des de fa un temps sembla que li costa entendre les persones del seu voltant, pregunta amb freqüència i més concretament en llocs a on el soroll de fons és elevat.

 

- Té tendència a elevar el to de veu, tot i que no és conscient.

 

- Tendència també a elevar el volum de la TV o ràdio.

 

- Tendència a aïllar-se del seu entorn proper degut a les dificultats que la pèrdua d'audició li provoca per falta d'intel·ligibilitat de la parla (sobretot quan hi ha més d'una persona dins la conversa).

 

- Aparició d'acúfens i/o tinnitus (soroll constant).

 

- Si observa l'aparició de quadres de vertigen sense causa aparent.

 

- Si també observa molèsties i/o incomoditats a sorolls intensos.

 

- Si ha deixat de sentir determinats sons familiars de freqüència aguda o greu


Horaris


En hores convingudes tan de matí com de tarda.