Avaluació de l'equilibri


 

1. ANAMNESI

 

 

2. TEST DE ROMBERG

3. TEST DE BARANY 

 

4. TEST DE FUKUDA

 

5. EXPLORACIÓ DEL NISTAGME


 

 

6. AVALUACIÓ DE LA MARXA

 

 

7. TESTS NEUROLÒGICS