Introducció al Mètode Verbotonal


El Sistema Verbotonal és una creació del professor Petar Guberina (lingüista i fonetista; foto de la dreta). Els fonaments de la seva teoria es van donar a conèixer, per primera vegada, l'any 1954 a la ciutat de París, però la seva presentació científica va tenir lloc un any després al Congrés Mundial de sords. Aquest home fou, a més de professor de llengua i literatura francesa, un gran investigador de la fonètica experimental i aplicada. Com investigador, va dedicar molts anys a l'estudi de la percepció de la parla, centrant les seves investigacions en el llenguatge com a mitjà d'expressió humana i la importància que té la paraula.


Per al professor, dins dels "valors de la llengua parlada", destaquen els ritmes fonètics corporals i musicals; d'aquesta manera vol subratllar la importància d'aquests per a la comunicació oral. Segons la seva teoria, el ritme, l'entonació, el temps, la pausa, la intensitat i la tensió són la base de la captació del llenguatge.


És un sistema amb múltiples aplicacions. S'utilitza en les següents àrees:


1. Aprenentatge d'idiomes estrangers (segons el mètode "Audio-Visual Estructuroglobal (SGAV)", també anomenat mètode de St. Cloud-Zagreb).


2. Rehabilitació de la parla i l'audició en subjectes amb deficiència auditiva.


3. Rehabilitació dels trastorns de la parla.


4. Tractament de nens pedagògicament abandonats que presenten problemes greus de llenguatge


En les seves investigacions, va comprovar que les persones cometen els mateixos errors de pronunciació en idiomes diferents al seu. Aquest problema es deu, segons els seus estudis, als costums auditius de tipus fonològic de la llengua materna. Els resultats de les seves investigacions fonològiques són les següents:


1. Cada fonema té la seva freqüència òptima per a la comprensió.


2. Quan un fonema es transmet a través d'una zona freqüencial que no és l'òptima es deforma per a la percepció al confrontar-lo amb la pròpia emissió.


3. Les zones òptimes de cada fonema no necessàriament coincideixen amb les formants de les mateixes zones.


4. Si s'eliminen zones freqüencials intermitjes s'incrementa la possibilitat d'escolta. Aquesta eliminació rep el nom de discontinuïtat.


5. Tot el cos funciona com receptor i transmissor.


6. La pausa representa activitat.


Cal deixar clar, que hem de diferenciar Sistema i Mètode Verbotonal. El Mètode és una aplicació concreta del Sistema; és a dir, desenvolupa l'aplicació del Sistema Verbotonal en el camp de la sordesa a través de la metodologia verbotonal.    

  

Imatge. Podem observar una sessió verbotonal de grup mitjançant els aparells SUVAG, utilitzats durant la rehabilitació.


Vídeo sobre el II Simposi Verbotonal celebrat a Saragossa l'any 2014. Ens explica quins són els origens i les bases de la metodologia verbotonal.


Bibliografia


Manuel G. Jiménez i Manuel López; Deficiencia Auditiva, evaluación, intervención y recursos psicopedagógicos; ed. CEPE - 2009