Anatomofisiologia general


Situació anatòmica de l'aparell auditiu


Ens trobem davant d'un complexe i sofisticat òrgan el qual es composa de diverses parts perfectament sincronitzades.

 

S'ubica a l'interior de l'os temporal, a ambdós costats del crani, a l'alçada del nas. Gràcies a aquesta ubicació el cervell és capaç de determinar la procedencia del so recollit.

 

L'estructura de l'os temporal es troba ubicada en l'interior de l'os del crani. El trobem estructurat en quatre zones fonamentals, parlem de la cara o part externa, interna, superior, inferior i anterior. Degut a aquesta composició l'os temporal connecta amb el lòbul temporal del cervell per la seva cara interna i amb el múscul temporal per l'externa.

 

Es tracta d'un os amb una morfologia irregular, el que dona lloc a nombrosos sortints i relleus, com ara l'apòfisi cigomàtica, apòfisi mastoide, apòfisi vaginal, apòfisi estiloide, etc.  

Imatge 1. Visió lateral del crani; estructura externa a on s'ubica l'aparell auditiu. 1. Os temporal; 2. Apòfisi cigomàtica; 3. Apòfisi condilar de la mandíbula; 4. Orifici auditiu extern; 5. Apòfisi mastoide; 6. Apòfisi estiloide; 7. Còndil de l'occipital. (modificat de l'Atlas d'Anatomia Sobotta).   

Imatge 2. Visió inferolateral del crani. 1. Porció escamosa de l'os temporal; 2. Apòfisi cigomàtica de l'os temporal; 3. Conducte auditiu extern; 4. Fossa mandibular; 5. Tubercle articular; 6. Orifici mastoideu; 7. Apòfisi mastoide; 8. Fissura timpanomastoidea; 9. Apofisi vaginal de l'apòfisi estiloide; 10. Apòfisi estiloide; 11. Orifici iugular; 12. Conducte carotidi; 13. Conducte condili; 14. Orifici del nervi hipoglós; 15. Conducte de l'occipital. (modificat de l'Atlas d'Anatomia Sobotta).   

 

L'apòfisi cigomàtica sorgeix de l'os timpànic del penyal del temporal i forma l'articulació amb l'os malar. Est troba situada en la cara inferior i anterior de l'escama. L'escama del temporal és la zona més àmplia de l'os i presenta una morfologia relativament plana i llisa, sota la que es troben les apòfisis, fosses, conductes i canals de l'os temporal.

 

L'apòfisi mastoide és de gran importància a nivell funcional i morfològic, en ella s'inserta el múscul esternocleidomastoideu.

 

Sota l'escama del temporal es troba també l'orifici per al conducte auditiu extern.  

Imatge 3. Visió lateral de la cara externa de l'os temporal dret. 1. Cara temporal de la porció escamosa; 2. Apòfisi cigomàtica; 3. Orifici auditiu extern; 4. Fossa mandibular; 5. Orifici mastoideu; 6. Escotadura mastoidea; 7. Apòfisi mastoide; 8. Apòfisi vaginal de l'apòfisi estiloides; 9. Apòfisi estiloides. (modificat de l'Atlas d'Anatomia Sobotta).      

 

En la part inferior es distingeix l'orifici estilomastoideu, aquest canal es localitza entre l'apòfisi estiloides i la ranura digástrica, desde on surt el nervi facial. Juntament amb aquest orifici, en la cara inferior, trobem també el canal carotidi i la fossa de la vena iugular. 

Imatge 4. Visió inferior de l'os temporal dret. 1 i 6. Conducte carotidi; 2. Apòfisi cigomàtica; 3. Conducte muscultubàric; 4. Tubercle articular; 5. Fossa mandibular; 7. Apòfisi estiloides; 8. Fossa iugular; 9. Porció timpànica; 10. Conducte auditiu extern; 11. Orifici estilomastoideu (n. facial); 12. Apòfisi mastoide; 13. Orifici mastoideu. (modificat de l'Atlas d'Anatomia Sobotta). 

 

 

La cara interna del temporal es troba en contacte amb el lòbul temporal del cervell. Distingim també la cara més prominent de l'os temporal, en la que situem el relleu ossi del canal semicircular superior, l'orifici per al conducte auditiu intern, desde on sorgeixen els nervis vestibular i facial, l'aquaducte del vestíbul i a més dels canals dels nervis del sinus petrós superficial i lateral.

Imatge 5. Visió medial de la cara interna de l'os temporal dret. 1. Cara cerebral de la porció escamosa; 2. Eminència arquata (canal semicircular superior); 3. Orifici mastoideu; 4. Fossa subarquata; 5. Surc del sinus sigmoideu; 6. Obertura exterior de l'aquaducte del vestíbul; 7. Orifici auditiu intern; 8. Apòfisi intraiugular; 9. Apòfisi estiloide. (modificat de l'Atlas d'Anatomia Sobotta).    

 

 

Dins d'aquesta complexa estructura, es troba situat l'òrgan auditiu. Desde la seva posició dins l'os temporal, l'òrgan queda comunicat amb l'exterior mitjançant el conducte auditiu extern i amb l'interior en direcció a l'angle pontocerebelòs, mitjançant el conducte auditiu intern. A partir d'aquí, dividim l'orella en tres parts principals, orella externa, orella mitja i interna. A l'alçada de l'orella mitja, en la part anterior de la caixa timpànica, se situa la trompa d'Eustaqui i en la zona posterior la mastoide. Aquesta última, és a on s'inicia el conducte auditiu extern i intern. En l'orella interna es troba la còclea juntament amb el vestíbul i els canals semicirculars, en la part anterior i posterior respectivament. 

Imatge 6. Visió anterior de l'òrgan de l'audició dret. Esquema de la subdivisió auditiva en 3 zones diferenciades, orella externa, mitja i interna. 1. Os temporal; 2. Orella; 3. Laberint vestibular; 4. Caixa timpànica i cadena d'ossets; 5. Laberint coclear; 6. Timpà; 7. Conducte auditiu extern (CAE); 8. Trompa d'Eustaqui; 9. Apòfisi mastoide; 10. Apòfisi estiloides. (modificat de l'Atlas d'Anatomia Sobotta).     


Bibliografia


R.Putz i R.Pabst (21a edició); Atlas d'Anatomia Sobotta. Editorial Mèdica Panamericana.