Anatomofisiologia de l'audició


Vivim en un medi carregat de vibracions sonores. Una petita part d'aquestes poden ésser captades per l'orella interna i ser conduides a nivells corticals superiors per tal de ser descodificades. Això proporciona informació útil per a l'individu de cara a la seva supervivència i a les seves relacions afectives i socials.

 

La captació de vibracions sonores, requereix d'un receptor altament especialitzat i complex, el qual trobem ubicat dins l'orifici auditiu i el qual dividim al seu torn en 3 parts ben diferenciades:Diversos vídeos sobre el sistema auditiu i vestibular: