Acúfens i/o tinnitus


Els acúfens i/o tinnitus, consisteixen en la percepció per part del pacient de sons en l'interior de l'orella de manera persistent i són descrits pels pacients com un soroll i/o brunzit molest en l'interior de l'orella. És característic la millora d'audició en ambients sorollosos.

 

El so provocat en l'interior de l'orella actúa enmascarant el so exterior, provocant així una millora de les capacitats auditives en aquests ambients. Tot i que no dona dolor i no representa per si mateix cap malaltia, el patiemnt perllongat del mateix, pot desencadenar greus problemes de malestar i desordres nerviosos, alterant l'equilibri mental si l'intensitat del soroll percebuda és alta. 

 

La causa que provoca la presència d'acúfens en l'orella és de caràcter orgànic, per tant, el primer pas per poder tractar els acúfens és la determinació d'aquesta causa orgànica per poder aplicar, en conseqüència, un tractament que alliberi les molèsties auditives al pacient. Per determinar l'origen de les molèsties, és necessari anar més enllà de la simple exploració, es necessita recollir informació precisa i profunda del pacient i les seves dolències, pel que és molt important la realització d'una història clínica específica.

 

Inicialment descartarem la presència de malalties de caràcter sistèmic, com serien l'hipertensió, diabetis, alteracions neurològiques, etc. realitzarem les següents proves:

 

  • Audiometria tonal liminar
  • Audiometria tonal supraliminar
  • Acufenometria
  • Nistagmegrafia
  • PEATC
  • OAE
  • Radiologia

Existeixen diversos tipus d'acúfens:

 

Acúfens objectius: aquest tipus d'acufen es representa amb un so pulsant, rítmic, a compàs del pols, això és així degut a l'origen del so que el provoca. L'artèria caròtida i la vena iugular pasen aprop de les estructures auditives, el so és provocat pel pas de la sang juntament amb la cavitat timpànica i laberint ossi. La intensificació de la percepció d'aquest so pot ser deguda a canvis de la pressió arterial, trastorns de la circulació, etc.

 

La presència d'acúfens objectius pot ser deguda a l'existència de tumor glòmic timpànic, tumor glòmic iugular, fístula arteriovenosa, Bucle vascular en el CAI o estenosi carotídia.

Acúfens subjectius: a diferència de l'anterior, en acúfens subjectius no existeix presència de soroll real provocat per factors externs. Es tracta de la percepció o sensació del pacient sobre aquest so, això pot estar provocat per qualsevol lesió de la via auditiva com ara taps de cera i otitis (per diferència de pressió i/o ressonàncies internes), zones mortes de la còclea, lesions del nervi auditiu, lesió de vies auditives altes, etc.

 

Són els més freqüents i els que més ens interessa als audiòlegs ja que, van molt relacionats amb la pèrdua auditiva.