Audiologia


LOGOSALUT - Centre d'Audiologia i Logopèdia, compta amb un servei especialitzat en audiologia en el qual avaluem i tractem qualsevol trastorn relacionat amb la problemàtica auditiva, ja sigui de tipus congènit (ex: hipoacúsia prelocutiva, etc.) o adquirit (trauma acústic, presbiacúsia, etc.).
          
Oferim tractaments individuals i personalitzats. 

Especialitats


• PROVES AUDIOLÒGIQUES PER AL DIAGNÒSTIC DE LA PATOLOGIA AUDITIVA: Videotoscòpia, audiometria (via aèria i òssia, logoaudiometria, camp lliure) i impedanciometria.

                                  

• AVALUACIÓ  AUDIOLÒGICA COMPLERTA

 

• ORIENTACIÓ PRE I POSTQUIRÚRGICA EN IMPLANTS COCLEARS

 

• REHABILITACIÓ EN IMPLANTS COCLEARS

 

• REHABILITACIÓ AUDIOLÒGICA EN LA PRESBIACÚSIA

 

• ADAPTACIÓ DE PRÒTESIS AUDITIVES (audiòfons)


Signes d'alerta


Si vostè observa algun dels següents signes d'alerta, cal que es posi en contacte amb un professional especialitzat dins l'àmbit de les alteracions i/o trastorns de l'audició. En aquest cas, un logopeda especialista en audiologia. Aquest l'assessorarà i l'indicarà quin és el millor tractament per al seu problema i/o dificultat de base.

 

- Si nota que des de fa un temps sembla que li costa entendre les persones del seu voltant, pregunta amb freqüència i més concretament en llocs a on el soroll de fons és elevat.

 

- Té tendència a elevar el to de veu, tot i que no és conscient.

 

- Tendència també a elevar el volum de la TV o ràdio.

 

- Tendència a aïllar-se del seu entorn proper degut a les dificultats que la pèrdua d'audició li provoca per falta d'intel·ligibilitat de la parla (sobretot quan hi ha més d'una persona dins la conversa).

 

- Aparició d'acúfens i/o tinnitus (soroll constant).

 

- Si observa l'aparició de quadres de vertigen sense causa aparent.

 

- Si també observa molèsties i/o incomoditats a sorolls intensos.

 

- Si ha deixat de sentir determinats sons familiars de freqüència aguda o greu


Horaris


En hores convingudes tan de matí com de tarda.